USLOVI KORIŠĆENJA

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Botta doo., svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta spojleri.com

OBAVEŠTAVA POTROŠAČE

 1. Da se prodaja robe putem internet sajta spojleri.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Društvo za proizvodnju, promet i usluge Botta doo, sa adresom Čačanski partizanski odred 5, 32102 Čačak, broj telefona  +381 66 660 7 660, e-mail: info@spojleri.com, MB 20004495, PIB 103709195
 2. Da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu spojleri.com
 3. Da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice spojleri.rs smatra prodajom na daljinu.
 4. Da roba koja se prodaje putem internet sajta spojleri.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji.
 5. Da se saobraznost robe ugovoru  utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.
 6. Da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal.
 7. Da je usluga isporuke robe definisana na samom sajtu spojleri.com.
 8. Da kupljenu robu isporučujemo u roku od 45 dana ili da se u istom roku može preuzeti lično kod nas, ili se ugovoriti stručna ugradnja kupljene robe.
 9. Da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu spojleri.rs  i da će potrošači biti obavešteni o akcijama i promocijama prema kojima ostvaruju posebne cenovne pogodnosti.
 10. Da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta spojleri.com plaća platnim karticama Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Dina i Amex, a ukoliko ne poseduje platne kartice kupovinu može izvršiti uz prethodni kontakt sa prodajnom službom sajta spojleri.com i uplatu izvršiti uplatnicom na naš račun. Ukoliko potrošač plaća uplatnicom, rok za uplatu je 3 radna dana i  nakon evidentiranja uplate roba se smatra poručenom i kupljenom.
 11. Da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice štikliranjem polja na stranici za plaćanje potvrđuje da je pročitao i da je saglasan sa uslovima prodaje.
 12. Da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da roba nije odgovarajuća prema porudžbenici koju je sam kreirao, ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za artikal koji će se slagati sa porudžbenicom.
 13. Da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana a artikal mora da vrati u neoštećenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju inače reklamacija ne može biti uvažena.
 14. Da potrošač ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana od dana prijema robe na način što će robu vratiti neoštećenu i u originalnom neoštećenom pakovanju.
 15. Da za robu koja je poručena putem internet prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem internet prodavnice.

 

NAČINI PLAĆANJA

 1. Robu koju ste poručili možete platiti Platnim karticama Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Dina ili Amex  u procesu kupovine.
 2. Uplatnicom u banci ili pošti. Ukoliko se odlučite za ovaj vid plaćanja, rok za uplatu je tri radna dana. Porudžbinu ćemo obraditi nakon evidentirane uplate. Za ovaj način plaćanja molimo vas da nam se javite na prodaja@spojleri.rs ili na broj telefona +381 66 660 7 660
 
IZJAVA O KONVERZIJI
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
 
KONTAKT PODACI–KORISNIČKI SERVIS

Za sve informacije možete nam se obratiti putem sna sledeći način:

Telefonom na broj:
+381 66 660 7 660

Email-om na adresu:
info@spojleri.com

Radno vreme
Pon-Pet 10:00 – 18:00

 

DOSTAVA ROBE I EVENTUALNA OGRANIČENJA

Nakon što ste potvrdili porudžbinu, i obavili kupovinu na sajtu spojleri.com dobićete e-mail račun i obaveštenje o primljenoj porudžbini i izvršenoj uplati.

Molimo vas da proverite sve podatke u vezi adrese, imena i prezimena i broja telefona kako biste bili sigurni da će poručena roba biti dostavljena na ispravnu adresu.

Ukoliko postoje izmene u odnosu na ostavljene podatke na sajtu spojleri.com molimo vas obavestite nas u najkraćem mogućem roku na e-mail prodaja@spojleri.rs

Sve porudžbine izvršene vikendom (subota, nedelja) ili tokom državnih praznika biće obrađene i realizovane prvog radnog dana.

Za porudžbine čije plaćanje se vrši uplatom u banci ili pošti, rok za uplatu je 3 radna dana od dana potvrde porudžbine, nakon kog roka će se porudžbina smatrati nevažećom ili ukoliko potvrdimo uplatu porudžbine, prelazimo u realizaciju iste.

Rok za isporuku proizvoda jasno je naznačen na sajtu spojleri.com i u slučaju promene svi kupci će biti blagovremeno obavešteni.

 

POLITIKA REKLAMACIJA

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 66 660 7 660 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@spojleri.rs  i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 66 660 7 660, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu prodaja@spojleri.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice spojleri.com. Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju treba da pošaljete na adresu Društvo za proizvodnju, promet i usluge Botta doo Čačanski partizanski odred 5, 32102 Čačak.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

Obaveštenje za potrošače.

Ako potrošač nije zadovoljan kako je rešena reklamacija ili prigovor, potrošač ima mogućnost vansudskog rešavanja sporova, a trgovac je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.
Ovakav postupak se pokreće podnošenjem predloga potrošača Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, a koje dalje to prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača, ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).

Vansudsko poravnanje ne predstavlja uslov za trgovca  da preinači svoju prvobitnu odluku.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova može se videti na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija:  https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak vansudskog rešavanja potrošačkog spora
Predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora
Član 159.Zakona O zaštiti potrošača „Sl. glasnik RS“, br. 88/2021
NAPOMENA: Ovaj član se primenjuje nakon 19. marta 2022. god.
Predlog sadrži:
1) ime, prezime, prebivalište ili boravište potrošača;
2) poslovno ime, sedište, poreski identifikacioni broj trgovca;
3) podatke o predmetu potrošačkog spora, uz opis činjeničnog stanja i dokaze kojima se utvrđuju činjenice;
4) predlog potrošača o ishodu potrošačkog spora;
5) izjavu da je potrošač prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu;
6) datum podnošenja reklamacije ili prigovora;
7) izjavu da spor nije u toku ili već rešen u sudskom, arbitražnom ili drugom postupku;
8) izjavu o načinu vođenja postupka (neposredno ili elektronskim putem);
9) datum i potpis potrošača.
Predlog potrošač dostavlja Ministarstvu, neposredno, preko pošte ili elektronskim putem.
Nakon prijema predloga iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).
Predlog iz stava 1. ovog člana je neuredan ako ima nedostatke koji telo sprečavaju da postupa po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun. U tom slučaju telo u roku od pet dana od prijema predloga obaveštava potrošača na koji način da uredi predlog, i to u roku koji ne može biti kraći od pet dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi predlog u ostavljenom roku.
Ako potrošač ne uredi predlog u skladu sa stavom 4. ovog člana, smatraće se da je odustao.
Ako potrošač uredi predlog u skladu sa stavom 4. ovog člana, smatraće se da je predlog za vansudsko rešavanje potrošačkog spora podnet kada telo primi uređen predlog.

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine saglasni ste sa uslovima reklamacije.

 

PROCEDURA ZA POVRAT ROBE U ZAKONSKOM ROKU

Poštovani kupci, Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice spojleri.com smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac-Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Na našu e-mail adresu prodaja@spojleri.rs, možete dostaviti Vašu izjavu o odustanku, ili popuniti i poslati Obrazac za odustanak od ugovora koji možete dobiti na zahtev poslat na našu e-mail adresu prodaja@spojleri.rs.

Nakon što primimo Vaš e-mail, prosledićemo Vam dokumenta za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o odustanku od ugovora.

Dostavljena dokumenta je potrebno da odštampate, iste popunite, obavezno potpišete i zajedno sa robom, pošaljete na adresu Društvo za proizvodnju, promet i usluge Botta doo Čačanski partizanski odred 5, 32102 Čačak Da bi Vam izvršili povraćaj sredstava neophodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu:  Društvo za proizvodnju, promet i usluge Botta doo Čačanski partizanski odred 5, 32102 Čačak.

Ispravnost podataka unetih u dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime “Spojleri.com” obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni u “spojleri.com” (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Povraćaj  sredstava u slučaju odustanka od ugovora

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas putem mail-a  na adresu prodaja@spojleri.rs  i pošaljite nam podatke sa Vašeg broja računa/otpremnice, Vaše Ime i prezime, adresu, JMBG (nije obavezno) i broj dinarskog tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, spojleri.com internet prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj
sredstava na račun korisnika kartice.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima  putem mail-a na adresu: prodaja@spojleri.rs internet prodavnice ne možete samoinicijativno menjati/zahtevati novac u nekom od maloprodajnih objekata spojleri.com ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

 

IZJAVA O PDV-u

PDV je uračunat u cenu svih proizvoda i nema skrivenih troškova.